catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
Imatge estetoscopi
El Bressol, per Berthe Morisot

Signes d’alerta: Desenvolupament psicomotor


Vostè ha consultar al seu pediatra si el seu fill/a:

A qualsevol edat
• Conductes/actes agressives.
• Baixa tolerància a la frustració.
• Pors exagerades.
• Timidesa extrema.
• Absència de joc simbòlic o d'imitació.
• Indiferència excessiva a l'entorn.
• Rituals i/o estereotípies.
• Llenguatge fora de context
• Conducta desorganitzada,
oposicionista o negativisme.

Al 1er mes d'edat
• No aixeca momentàniament el cap en decúbit pro.
• No fixa la mirada en la cara humana.
• Irritabilitat persistent sense causa clara.

nen corrent

• Trastorns de la succió o rebuig persistent de l'aliment.

Als 3 mesos
• Absència de somriure social.
• No interès per iniciar interaccions.
• No fixació de la mirada / no resposta a estímuls auditius.
• Hipotonia i/o hipertonia.
• No control cefàlic.
• Asimetria mantinguda.

Als 6 mesos
• Persistència d'algun anterior.
• Falta d'interès per l'entorn.
• Absència de vocalitzacions recíproques.
• Escassa variació expressiva.
• Respostes monòtones o indiscriminades.
• Dificultat d'adaptació als canvis (situacions, aliments, persones).
• No agafa objectes.
• No utilitza una de les mans.
• Persistència dels reflexos arcaics.

Als 9 mesos
• Persistència d'algun dels anterior.
• No balbotejo.
• No experimentació de sons.
• No coneix a les persones que ho cuiden habitualment.
• No es manté assegut.
• No volteja.
• No reté dos objectes.

Als 12 mesos
• No reclama l'atenció de l'adult.
• No estranya.
• No imita gestos.
• No explora joguines.
• No pronuncia síl·labes.
• Mancada d'interès per desplaçar-se.
• No manté sedestació estable.
• No pinça superior.
• Trastorns d'alimentació o del son.

Als 18 mesos
• No marxa autònoma.
• No assenyala amb l'índex.
• No comprèn ordenis senzilles.
• No presenta argot amb intenció comunicativa.
• No coneix nom d'objectes familiars.
• Conducta estereotipada.
• Falta de joc imitatiu.
• No expressa emocions (alegria, afecte).
• Crisi de còlera i dificultat per calmar-se.

Als 24 mesos
• No realitzar joc imitatiu.
• No fer construccions d'una torre de 2 cubs.
• No imitar un traç sense adreça determinada.
• No assenyalar parts del seu cos.
• No reconèixer imatges familiars.
• No tenir llenguatge.
• No tenir marxa autònoma.
• No comprendre i complir ordres.
• No mastegar aliments sòlids.

Dr. F. Codina Garcia. Desembre 2014

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.