catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació 
Imatge estetoscopi
El Bressol, per Berthe Morisot

Programa del nen sa


El programa de seguiment del nen sa consisteix en una sèrie de revisions programades segons la edat del nen en las que valorem el seu creixement i desenvolupament.

Es vol així detectar de forma precoç la aparició de possibles problemes i donar pautes i normes als pares i cuidadors respecte a la alimentació, consells de salut, prevenció de malalties, normes de comportament i hàbits de salut.El programa del nen sa inclou:


Mesura del creixement físic.

Els paràmetres de pes, talla i perímetre cranial els primer mesos de vida ajuden al pediatra a valorar el desenvolupament i l’estat de salut del seu nen.

nen a la natura

Calendari sistemàtic de vacunes

El calendari de vacunes sistemàtiques son totes aquelles vacunes recomanades per la Asociación Española de pediatria.

Algunes estan en Catalunya finançades per Cat Salut (Servei català de la salut):

1. Vacuna Hexavalent: Diftèria,Tètanus,Catarro,Poliomielitis,Haemofilus i Hepatitis B: 2, 4 i 6 mesos
2. Vacuna MCC: meningococ C: 2, 6 i 15 mesos
3. Vacuna Triple virica: (xarampió, rubèola i galteres): 15 mesos i 4 anys
4. Vacuna Pentavalent: Diftèria,Tètanus,Catarro,Poliomielitis i Haemofilus: 18 mesos
5. Vacuna DTPa: Diftèria,Tètanus,Catarro,Poliomielitis
6. Vacuna Hepatitis a+B: 12 anys (vacunació escolar)
7. Vacuna Antipapliloma virus. 12 anys (vacunació escolar, nenes només)
8. Vacuna diftèria,tètanus: 14 anys (vacunació escolar)

Altres no estan finançades:

9. Vacuna antipneumococica
10. Vacuna antirotavirus
11. Vacuna antivaricel·la

Consells d’alimentació durant el primer any de vida

Fins el 4-6 mesos: Llet, lactància materna o de formula
Entre 6 i 8 mesos: Introducció progressiva de cereals, fruita i verdura, proteïnes (carn)
Entre 8 i 12 mesos: Introducció progressiva de peix, ous i llegums

Consells de prevenció dels accidents infantils

El nen/a es troba en una situació totalment indefensa. Els nounats i els lactants són el col·lectiu més vulnerable als accidents, perquè durant el primer any de vida la seguretat depèn totalment de la família i el seu entorn. El nadó s'ho posa tot a la boca. Cal evitar les joguines desmuntables, les peces petites i altres objectes o substàncies que es puguin empassar. La seva mobilitat és limitada, però cada dia guanyen una mica més d'independència. Es recomanable: No deixar el nen en un lloc sol ni en zones altes. Col·locar baranes al bressol. Subjectar-lo correctament a la trona i/o cotxet. No utilitzar caminadors. Dins l'automòbil ha d'anar en un bressol ben subjectat, mai als braços. A partir dels 6 mesos ha d'anar assegut en una cadireta especial fixada als seients posteriors. La roba millor si és de teixits naturals i sense fantasies. Evitar les cadenes al voltant del coll, les arracades grans i els anells.

Control del desenvolupament físic i psicomotor del nen

Al mes de vida el nen es capaç de girar la cara cap a la mà que els acarona, dirigir o fitxar la mirada en direcció a veus o sons familiars, mamar o alimentar-se sense dificultat, aguanten el cap quan els incorporem. Són senyals d’alarma: la dificultats per alimentar-se, mou poc el braços i les cames, no reacciona amb els sorolls o llums intenses o plora de forma desconsolada durant molt temps.
Al sis mesos de vida el nen es capaç de aixecar el cap i el cos quan està bocaterrosa, intentar agafar objectes al seu davant, mòbils, joguines, agafar i moure els objectes, donar-se la volta, explorar els objectes amb les mans i portar los a la boca, vol imitar sons i expressions facials o reconeix el seu nom i les cares familiars. Són senyals d’alarma la rigidesa o dificultat per moure les extremitats, els moviments repetitius i constants o la poca resposta als sorolls i les cares familiars.
Als dotze mesos es capaç de assentar-se sense recolzament, gatejar utilitzant mans i genolls, comencen a caminar però no sol, volen imitar paraules i sons i responen a ordres molt senzilles, li agrada molt jugar “aplaudeix”, repeteix sons i gestos per cridar l’atenció, intentar menjar sols, o utilitzar el polze (fa la pinça) per agafar els objectes. Són senyals d’alarma: Que no vulgui imitar sons o que no es fitxi amb els objectes en moviment.

Recomanacions sobre la postura dels lactants per dormir:

S’aconsella que els lactants sans, siguin posats per dormir de costat o panxa enlaire. Existeixen situacions mèdiques en les que aquesta postura per a dormir no estaria indicada (anomalies a la cara, mandíbula petita, reflux gastro-esofàgic, prematurs, etc.), en aquest casos pediatra indicarà la forma mes adient. Mai utilitzar coixí.

Programa de detecció precoç:

El hipotiroïdisme, fibrosi quística i la fenilcetonúria, són malalties que si no es tracten des dels primers mesos de vida poden provocar seqüeles importants. Aquestes malalties es poden detectar a partir de la realització d’anàlisi de sang. Es l’anomenada "prova del taló". Normalment es fa a partir de les 48 h de vida durant l’ingrés hospitalari. És una prova senzilla que consisteix en l’extracció d'unes gotes de sang del taló del nen. Si teniu algun dubte o no us arriben el resultats en un mes cal trucar a aquest telèfon per rebre informació.
Tel. Institut bioquímica clínica: 932275669.
Des del 2011 es realitza un prova de audició als nadons.

Dr. F. Codina Garcia. Desembre 2014

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.