catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
Imatge estetoscopi
Nen malalt, per Arturo Michelena

Varicel·laQuè és la varicel·la?

És una infecció vírica molt contagiosa que es manifesta amb vesícules o ampolles a la pell i mucoses (boca, ulls, genitals).

Les vesícules piquen molt i en 4 - 5 dies es converteixen en crostes. El quadre es pot acompanyar de febre els primers 3 o 4 dies.
Què cal fer a casa?

• La majoria de les varicel·les poden ser tractades al domicili.
• Banyi al seu fill/a diàriament per impedir que les lesions s’infectin. No li fregui les lesions.
• Talli i netegi bé les ungles del nen per evitar infeccions per gratar-se.
• No apliqui pomades ni talc.

nen amb varicel.la

• Eviti el contacte amb persones que no han passat la malaltia, sobretot, dones embarassades, malalts amb disminució de defenses (SIDA, càncer), amb malalties greus o tractament amb corticoides.
• Es pot tornar a l’escola quan només hi ha crostes, normalment, al cap de 6 o 7 dies de contraure la malaltia.

Quan s’ha de tornar a consultar?

• Quan el seu fill/a tingui una malaltia que disminueixi les seves defenses (leucèmia, SIDA) o estigui en tractament de corticoides orals o inhalats.
• Si el nen/a pateix dermatitis atòpica.
• Si és menor de 3 mesos o major de 12 anys.
• Si empitjora l’estat general, el nen està decaigut, endormiscat o molt irritable.
• Si té tos o dificultat per respirar.
• Si la temperatura torna a pujar després d’haver desaparegut durant més de 24 hores.
• Si la febre comença després de portar tres dies o més amb vesícules.
• Si la febre alta perdurà més de 4 dies.
• Si s’aprecia tumefacció, inflamació en alguna zona de la pell.
• Si a més de les vesícules tota la pell està molt vermella.


Qüestions importants

• Generalment, en nens/es sans la varicel·la és una malaltia lleu.
• Els nens/es amb varicel·la no han de prendre àcid acetilsalicílic (aspirina).

Consells modificat de la Societat Espanyola de Urgències Pediàtriques: Juliol 2011

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.