catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
Imatge estetoscopi
Nen malalt, per Arturo Michelena

Traumatismes craneoencefàlics


Què és un traumatisme craneoencefàlic?

És un traumatisme al cap.


Què cal fer a casa? Normes als pares

• Si el seu fill ha sofert un traumatisme cranial és convenient observar-lo durant les properes 24 hores.
• La majoria dels traumatismes poden ser tractats al domicili.
• Mantingui’l en un ambient tranquil sota la supervisió d’un adult.
• Si el nen/a té son pot deixar-lo dormir però despertant-lo cada 4 hores aproximadament per observar les seves reaccions. Ha de mantenir un comportament adequat.
• Si té mal de cap pot prendre paracetamol o ibuprofè a les dosis habituals.
• Després de dues hores sense vòmits ofereix-li una dieta tova.
• A les 24 hores del traumatisme, es pot reiniciar el ritme de vida normal.

nen amb traumatisme al cap


Quan s’ha de tornar a consultar?

• Inconscient difícil de despertar. Somnolència progressiva.
• Que actua de forma confusa, irracional o delira.
• Té trastorns de la marxa.
• Té trastorns de la parla.
• Té cefalea persistent o rigidesa al clatell.
• Té convulsions o espasmes de la cara o de les extremitats.
• Té hemorràgia o presencia de líquid aquós a traves del nas o orella.
• Vòmits repetits.

Qüestions importants

• La majoria de traumatismes al cap són lleus i no produeixen danys. Amb cops mínims és molt estrany que es produeixin lesions.
• És normal que duran les primeres hores el nen estigui espantat, no recordi el moment del traumatisme, li faci mal el cap o tingui algun vòmit.
• En la majoria de casos no és necessari fer una radiografia.

Consells modificat de la Societat Espanyola de Urgències Pediàtriques: Juliol 2011

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.