catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació 
Imatge estetoscopi
Nen malalt, per Arturo Michelena

El dèficit d'atenció i hiperactivitat


El dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de causa desconeguda. La importància dels factors genètics i d'un altre tipus no estan clars.
La malaltia, que comença en la infància i continua en l'edat adulta, afecta a les àrees cognitiva, emocional i social.

El pediatre per la seva accessibilitat i continuïtat en la cura del nen pot, junt als pares i els mestres, ajudar a coordinar les intervencions i valorar l'evolució. Té bon pronòstic si es rep el tractament adequat, amb taxes de millora superiors al 80%.


Els símptomes del TDAH són:

1. Inatenció
(dificultat de concentració)
2. Hiperactivitat
(desorganització i excessiu nivell d'activitat)
3. Comportament impulsiu
4. Comencen abans dels 6-7 anys
(En els pacients sense hiperactivitat, els símptomes són poc evidents)

senyal d'atenció

5. Persisteixen almenys 6 mesos
6. Es presenten en tots els àmbits: domicili, a l'escola…
7. Dificulten la realització de les seves activitats conforme a les normes generals, dificultant-los aconseguir el seu potencial
8. No ha d'haver-hi trastorn de les funcions sensorials (audició, visió)

Tractament

No farmacològic:

Individual: Cal disposar de programes individualitzats en l'àmbit de l'escola, a casa… amb criteris semblants de maneig. La coordinació entre els pares, el professorat, el metge i el psicopedagog és fonamental.
Familiar: L'entrenament familiar per al maneig adequat del comportament del nen amb TDAH. Resolució de conflictes (oposició, desafiament) i actituds negatives d'interacció familiar.
Escolar: Els nens amb TDAH requereixen un programa individualitzat d'intervenció escolar. El TDAH no pot ser l’excusa per "no fer", sinó que és la raó per "fer alguna cosa" positiva.
Professor: Ha de conèixer els símptomes del TDAH. Identificar-los i comunicar la seva sospita als pares. Establir un pla individualitzat d'intervenció escolar. Ajudar al nen a integrar-se socialment i afavorir la seva autoestima.

Farmacològic:

El fàrmac més usat és el metilfenidat (Rubifen©, Concerta©), és segur i efectiu en el 70-80% dels casos. El fàrmac s’ha d'administrar en qualsevol àmbit i moment que es consideri necessari, però en període vacacional es pot suspendre o disminuir la dosi.

Dr. F. Codina Garcia. Desembre 2014

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.