catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació 
Imatge estetoscopi
Nens a la platja, per Joaquim Sorolla

Es tendeix a treure importància a les dificultats d’aprenentatge a les primeres etapes de l’escolaritat. On acaben les variacions de la normalitat i comença la patologia? “Problema maduratiu?”. Absència de marcadors biològics en la majoria dels casos. Poca utilitat dels exàmens complementaris.

Gran proliferació de “mètodes de tractament” sense base científica contrastada (entrenament optomètric, ulleres especials, teràpies fonoaudiològiques, suplements dietètics, entrenaments motrius...)

Els mals resultats acadèmics es solen atribuir a manca d’esforç i motivació.

• retard mental 2-3%
• malalties cròniques i dèficit sensorial (audició/visió) 5%
• trastorns de l’aprenentatge 10-15%
• trastorns emocionals 5-10%

escola

Els trastorns d’aprenentatge són dificultats específiques en un àrea acadèmica (lectura, matemàtiques, expressió escrita, dibuix, puzles, educació plàstica, coordinació motriu …),
és a dir, una progressió acadèmica per sota del que s’espera en un nen/a de la seva edat, nivell educatiu i d’intel·ligència.
La dificultat experimentada interfereix en les seves adquisicions acadèmiques d’una manera suficientment significativa com per interferir en el rendiment global escolar.

Els trastorns més freqüents afecten entre el 5-15% de la població en edat escolar.
Estan causats per una disfunció neurològica en molts casos de base genètica. Probablement són la causa més freqüent de fracàs escolar.
Precisen un abordatge multidisciplinar: psicopedagògic, psicològic/logopèdic i mèdic.
Malgrat que són trastorns que persisteixen tota la vida, amb un diagnòstic precoç i tractament adequat són compatibles amb un acceptable rendiment acadèmic.

Tractament:
Individualitzat segons tipus de trastorn, edat, variables socials i familiars,…

• Reeducació: específica i individual coordinació amb l’escola reforç extraescolar
• Farmacològic: especialment pels trastorns d’atenció
• Psicològic: aspectes conductuals primaris i secundaris

icona escola

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.