catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
Imatge estetoscopi
Les tres edats, per Gustav Klimt

Detecció precoç de les alteracions de la visió

Els primers anys de vida són importants pel desenvolupament de la visió, per aquest motiu la detecció precoç dels defectes visuals és indispensable per prevenir futurs problemes.

Consulti al pediatra sempre que el nen digui que no hi veu bé.

Signes de sospita a partir dels 7 mesos de vida
1. Ha notat que el nen giri un ull encara que sigui mínimament?
2. Ha notat que el nen piqui d'ullet sempre del mateix quan està al carrer?
3. Torç o gira el cap quan posa atenció?

En cas de resposta afirmativa a les tres preguntes pot ser que el seu fill tingui un problema d'estrabisme. Consulti al seu pediatra.

noi amb ulleres

Signes de sospita a partir dels 4 anys de vida
1. Tapi-li un ull i després l'altra. Nota diferència a l'hora de reconèixer un objecte?
2. S'acosta molt a la televisió o al paper quan dibuixa?
3. Acluca els ulls quan es fixa en quelcom llunyà?
4. Parpelleja tot sovint?
5. Es queixa de mal de cap a les tardes?
6. Te els ulls vermells molt sovint?
7. Te descamació de la pell de les parpelles o li surten mussols?

• Resposta afirmativa a la pregunta 1: El seu fill pot tenir algun defecte de visió. Consulti al seu pediatra.

• Resposta afirmativa a la pregunta 2: Pot haver un problema si va associat amb altres símptomes.

• En cas de resposta afirmativa a totes o a dues de les respostes de les preguntes 3,4,6 i 7 serà convenient que consulti al seu pediatra.

Modificat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Juliol 2011

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.