catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
Imatge estetoscopi
Les tres edats, per Gustav Klimt

Informació sobre vacunes


Tal com podeu consultar a la darrera plana del Carnet de Salut, als 2 mesos iniciem el programa de vacunacions sistemàtiques recomanat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, i que consta de les següents vacunes:

DTPa + Hib (diftèria, tètanus i tos-ferina acel·lular + Haemophilus influenzae tipus b): tot i que casos de diftèria i tètanus quasi no es declaren en el nostre medi, s’aconsella mantenir la vacunació donat que, en cas de presentar-se aquestes malalties poden ser molt greus. En quant a la tos ferina, des que la majoria de la població infantil ha estat vacunada, ha disminuït molt la seva incidència. L’Haemophilus influenzae tipus b causa meningitis i altres malalties invasives greus en nens menors de 2 anys, i des que es disposa de la vacuna, aquestes malalties quasi han desaparegut del nostre medi. Totes aquestes vacunes s’administren conjuntament per via intramuscular en una sola xeringa.

vacuna
Po (poliomielitis): la poliomielitis es considera eradicada en el nostre medi, però la seva vacunació es continua aconsellant pel perill que suposaria la reaparició d’aquesta malaltia que pot ser causa de seqüeles molt importants. S’administra per via oral.

MCC (meningitis C conjugada): el meningococ C és causant d’una proporció important de meningitis bacterianes, i des que es va introduir aquesta vacuna, la seva incidència ha disminuït considerablement. S’administra per via intramuscular.

HB (hepatitis B): la vacunació contra la hepatitis B ha demostrat tenir una alta eficàcia. Actualment es recomana posar-la a partir dels 2 mesos; quan aquesta vacuna s’administra a nens majors d’un any, es pot administrar conjuntament amb la de l’hepatitis A. S’administra per via intramuscular.

XRP o triple vírica (xarampió, rubèola i parotiditis): s’administra per via subcutània o intramuscular a partir dels 12 mesos d’edat.

Totes aquestes vacunes són d’aplicació sistemàtica i finançades per l’administració, pel que resulten gratuïtes per les famílies. Però, cal dir que es disposa d’un preparat que incorpora les vacunes DTPa, HiB, HB i Polio en una sola xeringa, de venda a la farmàcia, i que presenta l’avantatge de l’estalvi d’una punxada i l’administració de la vacuna intramuscular contra la poliomielitis (això últim és una de les darreres recomanacions fetes pel Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria).

Per altra banda, a més de les vacunes exposades anteriorment, cal dir que ja es disposa de 2 vacunes més també recomanades pel Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria, i que són les següents:

Vacuna antipneumocòccica conjugada: que protegeix contra la malaltia pneumocòccica invasora en menors de 2 anys. S’administra per via intramuscular a partir dels 2 mesos d’edat.

Vacuna antirotavirus: Protegeix de les diarrees produïdes per Rotavirus. S’administra per via oral a partir del 2n mes de vida.

Vacuna antivaricel.la: la varicel·la és una malaltia que afecta a quasi tota la població infantil, i encara que en la majoria de casos és benigna, no està exempta de complicacions, pel que també s’ha recomanat la vacunació. S’administra per via subcutània o intramuscular a partir dels 12 mesos.

Aquestes dues darreres vacunes no estan incloses en el calendari actual de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, raó per la qual aquelles famílies que, seguint les recomanacions dels seus pediatres, decideixen posar-les als seus fills han de pagar-les.

Podeu consultar al vostre pediatre/infermera sobre aquelles qüestions que creieu oportunes (nombre de dosis, possibilitat de reaccions adverses,...), trobareu més informació a la web de l’Associació Espanyola de Pediatria (www.aeped.es), on entre altres coses apareixen les recomanacions fetes pel Comitè Assessor de Vacunes.

Modificat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Juliol 2011

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.