catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació 
Imatge estetoscopi
Les tres edats, per Gustav Klimt

Els trastorns del son

Fins a un de cada tres nens/es pot presentar algun tipus de trastorn del son en algun moment de la infància i/o adolescència.

Insomni infantil
És el trastorn del son més freqüent, especialment entre els 6 mesos i 5 anys d'edat. Durant el son hi ha un estat com de “pseudoalerta” amb absència de son profund i reparador. Aquest trastorn revela una deficient adquisició de l'hàbit del son. És important descartar processos orgànics que podrien distorsionar el son. L'objectiu final és que el infant aprengui a agafar el son sol. Els nens amb insomni són totalment normals des del punt de vista físic i psíquic.

Síndrome d'apnea obstructiva del son
L'alteració es produeix per l'obstrucció recurrent parcial (hipopnea) o total (apnea) de la via respiratòria superior durant el somni.

icona son

Aquest trastorn produeix “microdespertars” responsables de l'alteració del somni normal. Els nens/es presenten roncs habituals (més de 3 nits per setmana). Respiració bucal. Augment de l'esforç respiratori. Pauses respiratòries observades pels pares. Postures anòmales durant el somni. Sudoració profusa. Somni agitat amb freqüents despertessis nocturns. Enuresis nocturna. Mal de cap o irritabilitat al matí. Cansament o son excessiu a la tarda.

Síndrome de les cames inquietes
És un trastorn neurològic crònic. Es caracteritza per la necessitat imperiosa de moure les cames en situacions de repòs i associada habitualment a una sensació desagradable. Aquesta simptomatologia empitjora al final del dia i s'alleuja amb el moviment. Hi ha antecedents familiars en la meitat dels casos. Els nens amb ferro baix o amb anèmia poden tenir tendència a patir la síndrome. Alguns medicaments poden empitjorar el quadre. El consum de cafeïna, alcohol i tabac poden agreujar o provocar els símptomes.

Parasomnies
Són fenòmens físics o conductes no desitjables que ocorren durant el somni alterant-ho. Rarament es precisen d'estudis. D'evolució benigna i remissió espontània.

Somnambulisme
Consisteix en la instauració de conductes complexes iniciades durant el somni. En les formes complexes el pacient camina dormit. És més fàcil trobar-ho en nens/es entre els 4 i 8 anys. Habitualment estan calmats i sense expressió de por.
Somnilòquia
El parlar durant el son, es considera un fenomen normal que pot donar-se en la població general a qualsevol edat de la vida.
Terrors nocturns
Es tracta del trastorn més dramàtic del despertar. Solen aparèixer a primeres hores de la nit. És típic als 3-4 anys. El nen/a està agitat, plora, crida, sua i es veu angoixat. En els terrors nocturns, el nen/a no recordarà gens del que li ha causat aquest malestar, per tant no se'ls ha d'interrogar esperant que ens expliquin el succeït. Si insistim no generarem més que confusió. Es resolen espontàniament en l’adolescència. Els terrors nocturns poden ser desencadenats per febre, falta de son..
Malsons
Són somnis amb experiència de por que generalment els desperten. El malson generalment és un somni llarg que sol ocórrer en l’últim terç de la nit. El nen es desperta, generalment conscient, i es capaç d'explicar el que ha somiat. Els malsons són freqüents entre 3 i 6 anys i tendeixen a disminuir amb l'edat. Un grup petit de nens/es en continua tenint.
Despertats confusionals
Són despertars parcials en el transcurs del son profund, durant la primera part de la nit i comparteixen característiques amb el somnambulisme i els terrors nocturns però, en aquest cas, no existeix caminar nocturn ni plor o agitació. El nen/a es desperta de manera brusca, confusa i desorientada. Trastorn molt freqüent en nens menors de 5 anys.
Moviments rítmics durant el son
Alguns nens/es efectuen moviments de bressolar per agafar el son o durant el mateix. Consisteixen en moviments repetits i rítmics del cap o tot el cos fins que s’aconsegueixen dormir. Solen iniciar-se cap als 9 mesos i rarament persisteixen més enllà dels dos anys.
Bruxisme
Consisteix en el brusir els dents durant el somni. No és sinònim de presència de paràsits (cucs). En ocasions cal consultar a un ortodontista perquè eviti el desgast de les peces dentals.

Consulti si el seu fill/a:
1. Dorm poc i no millora amb normes de conducta.
2. Es dorm a classe reiteradament.
3. Migdiades rutinàries en majors de cinc anys.
4. Succeeixen coses “rares” a la nit que no milloren amb normes de conducta.
5. Horari de son “poc convencional” de manera continuada.
6. Inici de parasomnies en l'adolescència.
7. Ronca o realitza pauses respiratòries durant el somni.
8. Mou molt les cames assegut o tombat.

gràfica son


gràfica son

Dr. F. Codina Garcia. Desembre 2014

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.