catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
Imatge estetoscopi
Noia llegint, per Franz Eybl

Fer front a factors d'estrès adolescents

L'adolescència és un moment de la vida estressant, difícil i divertit. La Divisió de Psiquiatria a l'Hospital Centre Mèdic Infantil de Cincinnati ha creat un programa “Sobreviure a la Adolescència" per proporcionar informació, recursos i suport per ajudar als adolescents i les famílies a enfrontar els daltabaixos.

Estils d'afrontament per solucionar factors estressants.

Hi ha una gran varietat d'estils d'afrontament que utilitzen les persones quan es tracta dels factors estressants. Valorar com un afrontament positiu quan el adolescent mira el costat positiu, amb sentit del humor (no sarcasme). Té un pensament positiu, o està esperançat. Afronta directament el problema. Demana ajuda.

estres

Exemples d'afrontament positiu
• Parlar amb els pares o amics
• Exercici / esports
• Ioga / meditació
• Lectura
• Resolució de problemes
• Pensar en positiu / ser optimista / utilitzar el humor
• Escoltar música
• Passatemps / Temps lliure
• Diari / escriptura
• Sortir amb amics
• Pregar / activitats religioses
• Suport social / demanar ajuda

Valorar com afrontament poc efectius quan l’adolescent té un pensament pessimista o negatiu. Pensa que no hi ha sortida. Fa un afrontament fatalista. Evita o fuig del problema. Tractar de "arreglar" el problema pel seu compte.

Exemples d'afrontament negatiu

• Fumar cigarrets
• Passar temps sol / aïllament / retraïment social
• Evitar els problemes
• Cridar o atacar a altres
• Barallar-se
• L'ús de drogues
• El consum d'alcohol
• Recerca d'emocions fortes (posar-se en risc o en perill)
• Trastorns de l'alimentació (afartaments o anorèxia)
• Autòlisis / mutilació
• Autocrítica excessiva
• Culpar els altres
• Renunciar

Modificat de la Divisió de Psiquiatria del Hospital Centre infantil de Cincinati. Juliol 2011

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.